12019
YÜKLENİYOR...

Havuz Tesisatı
             Yüzme Havuz larında havuzun mimari güzelliğinin yanında, filitreleme, dezenfeksiyon, su ısıtma sistemleri hatta su altı aydınlatma lambaları, paslanmaz çelik merdivenler, su akıntı pompaları gibi aksesuarlar da bir o kadar önemlidir.

                Bu yüzden Paradoks Mühendislik A.Ş. Mimari Proje ekibi ile Makine ve Elektrik Mühendislerinden oluşan Paradoks Mühendislik A.Ş. Teknik Proje ekibi, yüzme havuzu tasarım evresinden başlayarak projenin uygulanıp bitimine kadar ortak ve koordine çalışmaktadırlar.


 

 Paradoks Mühendislik A.Ş.Teknik Proje Ekibi;
 

• Havuzun standart mekanik tesisatı olan doldurma ve boşaltma sistemlerinin projelendirilmesi

• Havuzun, su filitreleme tesisatının hesaplanıp, seçilmesi ve yerleştirme planının hazırlanması

•Havuz Su dezenfeksiyon,Havuz Ph kontrolü sistemlerinin seçilmesi ve projelendirilmesi

•Havuz Taşma ızgarası detayı, merdiven,Havuz su altı lambası, tramplen, su akıntısı yapan Havuz pompası, kulvar gibi havuz aksesuarlarının tesbit edilip, havuz planına yerleştirilmesi

•Havuz Makine dairesinin büyüklüğü,Havuz denge deposu,Havuz galerinin büyüklüğünün belirlenmesi

•Havuz Betonarme çanağında bırakılacak deliklerin, oyukların büyüklüklerini, koordinatlarını gösteren plan ve kesitlerin çizilmesi

Ve tüm bu işlemlere ait plan, kesit, akış şemaları ve montaj detaylarının çizilmesi işlemlerini büyük dikkat ve özenle hazırlamaktadır.

Havuzun büyüklüğü, havuzun türü ve kullanım amacı gibi özellikler filtrasyon sisteminin seçimini etkileyen faktörlerdir.
 

Havuzlarda:
 

Havuzun tüm sirkülasyon boruları, hava birikimine mani olacak şekilde meyilli döşenmeli ve korozyondan etkilenen en küçük bir metal bulunmamalıdır.
 

Havuz Borulama Donanımı Şunlardır; 
 

•Havuz dibinden emiş hattı

•Havuz Denge tankı veya skimmerden emme hattı

•Havuz Vakum süpürme hattı

•Havuz besleme hattı

•Havuz filitre ters yıkama ve durulama hattı

•Havuz Taşma sularını toplama hattı

•Havuzun pompa ile boşaltılması hattı

•Havuz makine dairesi, su toplama çukuru tahliye hattı


 

YÜZME HAVUZLARINDA ELEKTRİK TESİSATI: 

Havuzlarda elektrik kaçağına karşı çok etkin tedbirler alınmalıdır. Önemli noktalardan biri havuz içinde kalan elektriksel tesisatın 12 volt'luk bir gerilimin üstüne çıkmamasıdır.

Çok iyi bir topraklama hattı çekilerek, tüm motor, tablo ve elektrikli cihazlar buna bağlanmalıdır. Transformatörler müstakil sigortalarla emniyete alınır.


Paradoks Mühendislik A.Ş.